Wyszukiwarka

Logowanie

Zarejestruj się

Kadry i płace

Rozliczanie umów: o pracę, o dzieło, zleceń, z prawami autorskimi i kontraktów menadżerskich.
Przygotowywanie list płac oraz kartotek wynagrodzeń w oparciu o dostarczone przez klienta informacje.
Rozliczenia wynagrodzenia za nadgodziny, wynagrodzeń chorobowych, premii lub innych świadczeń w oparciu o informacje dostarczone przez klienta.
Przygotowywanie obowiązkowych deklaracji podatkowych dotyczących rozliczenia pobranych zaliczek na podatek dochodowy, a na zakończenie każdego roku również informacje dla każdego pracownika nt. odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy.
Przygotowywanie deklaracji ZUS dotyczących pracowników, zleceniobiorców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.
Rozliczanie obcokrajowców w zakresie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne.